Vad händer med den svenska spelpolitiken?

Ingen kan påstå att den svenska spelpolitiken fungerar som det var tänkt. När det gäller vad som bör göras för att rätta till detta finns det dock ingen enighet.

I Sverige ska staten kontrollera spelandet, och detta ska ske på två sätt. Dels sker det genom att det statliga bolaget Svenska Spel har monopol på många typer av spel. Och dels sker det genom att staten, genom myndigheten Lotteriinspektionen, ger föreningar tillstånd att anordna lotterier.

Idag finns det dock ett flertal alternativ till de av staten godkända spelföretagen. Företag som är baserade i utlandet, och som därmed kan kringgå den svenska lagstiftningen, har 20 % av spelmarknaden, och 57 % av marknaden online. En anledning till att de har kunnat ta så stor del av marknaden är att de har marknadsfört sig mycket framgångsrikt. Samtidigt har vi i Sverige ett främjandeförbud, som innebär följande:

I den svenska lotterilagen finns ett förbud mot att i yrkesmässig verksamhet främja spel som arrangeras utomlands. Lotteriinspektionen har upprepade gånger gett sig efter tidningar som publicerat odds och annonser från utländska spelbolag. Men regeringsrätten har vid två tillfällen slagit fast att tryck- och yttrandefriheten väger tyngre. I ett annat mål slog Högsta domstolen fast den svenska lagen krockade med EU-rätten.

Det svenska systemet skiljer sig från de flesta andra EU-länders. Man behöver inte åka längre än till Danmark för att hitta ett licenssystem. Där opererar idag ett fyrtiotal spelbolag på licens. Ett krav för att få licens är att företaget ska betala 20 % av sin vinst i skatt.

Vad händer nu?

Med tanke på att Sverige har en befolkning som är 1,7 gånger vårt södra grannlands finns det en ännu större marknad här. Danmark är förvisso betydligt mer tätbefolkat, men om man införde ett licenssystem skulle det troligen inte ändra på det faktum att lejonparten av spelandet sker på nätet. Då blir de långa avstånden i Sverige inte ett problem.

Idag är tillväxten låg inom den statliga spelnäringen. Inder perioden 2009 till 2013 låg den på 0,59 % per år, enligt Lotteriinspektion. Samtidigt tros spelbolagen på nätet, vars verksamhet tekniskt sett inte bedrivs i Sverige, ha haft en årlig tillväxt på 7,28 % under samma period. Exempelvis redovisade spelbolaget Betsson en vinst på 207 miljoner kronor.

EU-kommissionen stämde Sverige i oktober 2014, inför EU-domstolen. Anledningen var Svenska Spels monopol på nätpoker och vadslagning på nätet, som kommissionen ansåg stred mot den fria rörligheten och den fria konkurrensen, två av fundamenten för det europeiska samarbetet. Samtidigt är grunden för den svenska spelpolitiken just monopolet på vadslagning. Ursprungligen hade Tipstjänst detta monopol, och Tipstjänst ingår numera i Svenska Spel.

Den svenska regeringen har aviserat att man kommer att tillsätta en blocköverskridande utredning av den svenska lagstiftningen. Denna utredning har ännu inte börjat arbeta, men enligt civilminister Ardalan Shekarabi kommer det att bli en tvärvetenskaplig utredning, med det uttalade målet att införa ett licenssystem som är säkert för konsumenterna.

Det är, minst sagt, en spännande tid att leva i om man intresserar sig för spel om pengar. Kanske kommer vi att få ett licenssystem som liknar det danska även i Sverige.