Omreglering för onlinespel

Just nu pågår en utredning som regeringen tillsatt för att omreglera den svenska spelmarknaden för att frångå spelmonopolet och släppa in andra aktörer utöver den svenska staten genom att skapa ett system för spellicenser – ett projekt som ska vara färdigställt mars 2017.

webb hemsida wwwIngen kan väl missat att den svenska spelpolitiken är i högvarv i och med den nya utredningen som ska hitta vägar för att släppa in andra aktörer på spelmarknaden genom spellicenser istället för att staten ska hålla monopol på området. Detta innebär i praktiken att ett casino online som följer svenska riktlinjer ska kunna bedriva sin verksamhet helt och hållet lagligt, förutsatt att man har den speciella spellicensen. Har man inte ansök om denna licens eller inte uppfyllt kraven ska man enligt regeringens direktiv aktivt stängas ute från spelmarknaden och i realiteten alltså hindras från att nå ut till de svenska spelarna. Men detta är något som inte är helt lätt att hitta en bra lösning på. Utredningens nuvarande förslag på hur dessa casinon ska stängas ute är genom att de helt och hållet ska blockeras från att nå ut på internet. Detta genom att man via lag ska tvinga internetleverantörer att sätta upp IP-blockering som gör att sajterna inte kan nås av spelarna, något som mötts av extrem kritik från många olika håll – alltså inte enbart från teleoperatörerna som i ett gemensamt möte med utredaren protesterat mot förslaget.

Många är kritiska till förslaget

Det är inte bara internetleverantörerna som ställer sig kritiska till utredningens förslag på hur man ska gå tillväga för att stänga aktörerna ute från spelmarknaden på nätet, även polis, Netnod och Bahnhof har i ett gemensamt debattinlägg hos Svenska Dagbladet skrivit om riskerna med att börja med någon som helst form av censur av internet – man befarar att denna censur kan glida in på också andra områden där ”opassande” information sprids online. Men om utredaren kommer lyssna på kritiken kommer först visas när utredningen är helt och hållet färdigställd, något den ska vara senaste den 31 mars 2017.